Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie

Waar de algemeen fysiotherapeut zijn patiënten behandelt om weer de algemeen dagelijkse handelingen te kunnen verrichten, gaat de sporttherapeut vaak nog een stap verder. Hij krijgt doorgaans te maken met patiënten die niet alleen weer aan het werk willen, maar ook graag hun sport willen oppakken na de revalidatie. Toch ziet de sporttherapeut ook andere kwetsbare doelgroepen, waarbij sport juist wordt ingezet als onderdeel van therapie. De meeste klachten waarmee men naar de sportfysiotherapeut gaat zijn blessures aan de

  • Schouder
  • Heup
  • Knie
  • Enkel

De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar ook op het belasten van de lichaamsdelen die nog wel belastbaar zijn. Conditioneel gezien zal de patiënt op deze wekwijze op hetzelfde of zelfs een hoger niveau re-integreren in zijn of haar tak van sport. In het kader van sportfysiotherapie is er regelmatig overleg met een sportarts van het Sport Medisch Adviescentrum en met specialisten van het Medisch Centrum Leeuwarden.

Waarvoor kunt u terecht bij de sportfysiotherapeut:

  • Sportblessures: meestal betreft schouder, heup, knie en enkel.
  • Andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
  • Blessurepreventie advies
  • Advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
  • Sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
  • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen